Kirurgi

Vi foretar enkelte former for kirurgiske behandlinger bl.a. fjernelse av retinerte visdomsjeksler og dyptliggende røtter. Større behandlinger inklusiv implantatkirurgiske inngrep henviser vi til våre gode samarbeidsklinikker.

Til deg som skal få utført et oralkirurgisk inngrep:

Samme dag
Dersom du går på blodfortynnende medisiner, spør din tannlege om du trenger å få utført en INR-Prøve. Hvis du går på et warfarin-preparat (f.eks. Marevan) er dette helt nødvendig.
Spis et lett måltid innen en time før tannlegetimen, siden det er flere timer til du kan spise/drikke etter inngrepet.

Kirurgiske behandlinger er delvis dekket av refusjon fra Helfo.

Etter kirurgiske inngrep

Bedøvelsen kommer til å vare et par timer. Bit på kompressen du har i munnen i ca. 20-30 minutter og ikke spis, drikk eller skyll de første 3 timene etter operasjonen. Unntak er hvis du må ta nødvendige medisiner. Spør tannlegen din.
Røyking frarådes og du bør unngå fysiske anstrengelser det første døgnet.

Normale reaksjoner:

 • Blødning
  Det er normalt med blødning i mindre omfang det første døgnet etter operasjonen. Dersom blødningen ikke viser tegn til å stoppe, bit på en kompress i ca. 30 minutter med et lett og konstant trykk (evt. et sammenbrettet rent lommetørkle el. lignende). Hvis blødningen ikke stopper etter dette, gjenta prosedyren 2-3 ganger. Dersom blødningen ikke gir seg etter dette, kontakt oss, tannlegevakten eller legevakten. Ikke skyll med vann, da dette vil kunne øke blødningen.
 • Blåmerke og hevelse
  Etter operasjonen kan det oppstå blåmerke og hevelse i ansiktet eller på hake-/halsregionen.
 • Smerter
  Det vil vanligvis komme smerter etter operasjonen, ofte når bedøvelsen slipper taket. Smertene kan gjerne være sterkest dag 2 og avtar etter et par døgn. Anbefalte smertestillende tabletter er en kombinasjon av Paracet 500mg og Ibux 400mg som kan tas inntil hver 4. time. Begge medikamentene fås reseptfritt på apoteket. Forhør deg allikevel hos din lege eller tannlege om disse medikamentene kan kombineres med andre medisiner du tar og om de kan ha negativ innvirkning på din helsetilstand for øvrig.
 • Redusert gapeevne
  Det er normalt å få noe redusert gapeevne den første tiden. Besværet forsvinner som regel etter 1 til 2 uker.
 • Feber
  Det første døgnet etter operasjonen kan kroppstemperaturen være lett forhøyet. Dersom temperaturen stiger ytterligere det påfølgende døgnet, bør du ta kontakt med klinikken for en kontroll.
 • Spising
  Det vil være visse vanskeligheter med å spise vanlig mat etter operasjonen. De første par dagene er det lurt å bruke myk kost og rikelig med drikke. Sørg bare for at kroppen tilføres næring noe som er viktig for en rask og god tilheling.
 • Alkohol
  Unngå alkohol første døgnet etter operasjonen.
 • Røyking
  God tilheling er viktig de første timene etter operasjonen. Røyking frarådes resten av operasjonsdagen.
 • Trening
  Unngå tungt arbeid eller større fysisk aktivitet første døgnet.
 • Munnhygiene
  God sårtilheling krever god munnhygiene. Bruk tannbørste som normalt, men ikke forstyrr selve såret. Corsodyl munnskyllevæske anbefales brukt 2 ganger daglig i 1 uke eller frem til stingene skal fjernes. Den fås kjøpt reseptfritt på apoteket.

Uventede reaksjoner

Dersom du skulle oppleve uventede reaksjoner, som for eksempel sterk blødning som du ikke får stoppet, økende hevelse, problemer med å svelge eller gape, kraftig feber, smerter som tiltar eller endrer karakter etter noen døgn. Ta kontakt med oss, tannlegevakten eller legevakten.

Tilheling

Når tannen er fjernet, vil den etterlate et hull. Tannkjøttet vokser gradvis over hullet, men kan ta noen uker. Når tannkjøttet har dekket hullet, fortsetter benet å fylle ut ”hulrommet” etter tannen.

Vær nøye med å følge de råd vi gir deg og ta gjerne kontakt om det er noe som er uklart.