Behandling av tannkjøttsykdom

Rensing av tennene er nødvendig for å opprettholde en god munnhygiene, sunne tenner og sundt tannkjøtt. Dersom en ikke rengjør tennene kan en risikere at bakterier hoper seg opp og danner plakk og tannsten.

Gingivitt

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet (gingiva). Dette skyldes bakteriebelegg på tennene. Disse bakteriene er en del av den normale floraen i munnhulen, men dersom de får ligge i fred på tannoverflaten skaper de en lokal infeksjon. Tannkjøttet blir rødt og hovent og det blør lett ved berøring – for eksempel ved tannpuss og ved bruk av tannstikkere/tanntråd. Tilstanden er som regel smertefri, og medfører derfor lite ubehag for pasienten.

Gingivitt er en reversibel tilstand - tannkjøttet kan bli helt friskt igjen. Dette forutsetter godt renhold av tennene. Tannlegen kan hjelpe deg å fjerne bakteriebelegg og vise deg hvordan du holder tennene dine helt rene. Alle tannsett har litt ulik anatomi og tannlegen kan vise deg hvilke hjelpemidler som er best egnet for akkurat dine tenner.

Periodontitt

Periodontitt (pyrea) er betennelse i tannens festeapparat. Som ved gingivitt er den utløsende årsaken til denne sykdommen bakterier som finnes i munnhulen. I motsetning til gingivitt, som kun er lokalisert overfladisk i tannkjøttet, rammer periodontitt fibrene som holder tannen fast til kjevebenet. Kombinasjon av enkelte bakteriearter og ulike variasjoner i immunforsvaret kan føre til at festeapparatet til tannen skades og det utvikles periodontitt. Utviklingen av periodontitt skjer ofte langsomt og er sjelden registrerbart før 35-40 års alder.
Periodontitt gir svake eller ingen subjektive symptomer, men pasienten kan etter hvert merke økt bevegelighet og/eller stillingsforandring i tannsettet.

Ved årskontroller registrerer vi evt. festetap ved tennene. Dette gjøres bl.a. ved måling av tannkjøttslommens dybde. Basert på funnene, stiller vi diagnoser og legger opp en behandlingsplan.
Behandlingen går ut på å stoppe videre utvikling av sykdommen. Det gjør vi med en grundig rens for å fjerne bakteriebelegg (plakk) både over og under tannkjøttet. Det er vanlig å dele behandlingen opp i 2-4 seanser etterfulgt med regelmessige kontroller. Individuell instruksjon i hvordan tennene holdes rene er essensielt for å få kontroll på sykdommen. Ved å få en ren rotoverflate vil betennelsen dempes og nedbrytningen av festeapparatet stanses.
Dersom festetapet er svært omfattende og det er alvorlig sykdom rundt tannen så kan et kirurgisk inngrep være nødvendig.

Årsaken til utviklingen av periodontitt er kompleks og kan skyldes mange ulike faktorer. Som nevnt er bakteriene i munnhulen den utløsende årsaken.

Personer som røyker, har ukontrollert diabetes, er utsatt for langvarig stress, har nedsatt immunforsvar og/eller på andre måter er genetisk predisponert er mer utsatt for periodontitt en andre. Pasienter som er mottakelige for periodontitt bør vurdere å slutte å røyke dersom behandlingsresultatet skal bli godt. Ved funn av periodontitt kan det være fornuftig å kontakte fastlege for å vurdere om udiagnostisert diabetes eller andre systemiske tilstander forverrer tilstanden til tennene.

Pasienter med diagnostisert periodontitt har rett på refusjon fra Helfo for behandlingen.