Bittfysiologi

Temporomandibulær kjeveleddsdysfunksjon- TMD, er en felles betegnelse på kjeveleddslidelser. Det er en vanlig lidelse. Ca. 30% av befolkningen vil ved et tidspunkt oppleve symptomer fra kjeveleddene.

Det er viktig å vite at TMD er ufarlig og mange blir bra uten behandling, smertene forsvinner ofte av seg selv.

Kjeveleddet forbinder underkjeven til hodeskallen og er et av kroppens mest komplekse ledd. Den inneholder en menisk/bruskskive som hjelper leddets bevegelse i leddhulen. Dersom menisken endrer form eller mister bevegelighet, kan man oppleve smerte og begrenset gapeevne. TMD kan være assosiert med smerter i tyggemusklene, noen opplever også øresus, nakke- og hodesmerter. Det kan også oppstå lyder fra leddet ved åpne- og lukkebevegelser.

Det finnes ingen behandling som med sikkerhet kan hjelpe TMD.

De enkleste behandlingene av kjeveleddsplager er tøyeøvelser, bittskinneterapi, og medikamentell behandling. Kirurgiske inngrep er svært sjelden nødvendig.

Ved tanngnissing/pressing kan man oppleve muskulære smerter og medfølgende hodepine. En hard stabiliseringskinne som man sover med om natten kan være til hjelp for noen. Skinnen avlaster tyggemusklene og beskytter tennene mot slitasjen som oppstår ved tanngnissing. Tannlegen tar et avtrykk av tannbuene og tannteknikeren fremstiller den harde stabiliseringskinnen.

Behandlingen er delvis dekket av refusjon fra Helfo.