HELFO

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden. Vi har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Dermed slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på støtte fra folketrygden.

Diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad

 • Sjelden medisinsk tilstand (se egen diagnoseliste)
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Detaljert beskrivelse av disse punktene og ytterligere informasjon om støtte til tannbehandling finner du på HELFOs nettsider.

Gode råd

 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege
 • Søknad om forhåndsgodkjenning for Helfo-refusjon er bortfalt
 • Kvittering for skattefradrag: Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 • Krav om reiseutgifter – se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515

Frikort egenandelstak 2

Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt beløpet som gir deg rett til frikort. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk. 

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandler hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus. 

De fleste voksne må betale utgifter til tannbehandling selv. Det finnes 15 tilstander som likevel gir rett til stønad fra folketrygden/Helfo. To av disse inngår i frikort egenandelstak 2: sykdommer og misdannelser i munn og kjeve, og behandling av tannkjøttsykdom.

Dersom du har spørsmål om frikort, se helsenorge.no/frikort eller ring 800HELSE (80043 573).