Fyllingsterapi

Karies (hull i tannen) utvikles når bakterier omdanner sukker til syre, som løser opp og bryter ned mineralene i tannen. Slike hull vil utvikles over tid hvis bakteriene ikke fjernes. Dersom hullet utvikler seg så langt at tannoverflaten er brutt ned vil det være behov for boring og fyllingsterapi.

Hvite, tannfargede komposittfyllinger, er det vanligste fyllingsmaterialet. Det brukes til små og mellomstore fyllinger.

Andre bruksområder der komposittfyllingene vil være godt egnet er for oppbygning av mindre frakturer av tannen, revisjon av defekte fyllinger, utskiftinger av amalgamfyllinger, oppbygninger etter tannslitasje/syreskader og ved mistede/tapte fyllinger.

Kompositt

Kompositt betyr ”sammensatt” og består av en blanding av ca. 70% små keramiske partikler og ca. 30% plast. De keramiske partiklene gjør fyllingen sterk og plasten binder det sammen. En av fordelene med kompositt er at fyllingen limes fast til tannen og er derfor vevsbesparende, da det ikke er nødvendig å bore så mye i tannen.

Kompositten er først myk. Den legges lagvis i kaviteten og man bruker et ultrafiolett lys som herder hvert lag slik at den stivner. Når fyllingen er lagt må den pusses og poleres slik at den passer i bittet. Vi kan velge ulike fargenyanser på kompositten, slik at den går mest mulig i ett med tannen.

Kompositten krymper litt når den herder. Det er ikke uvanlig å kjenne symptomer fra tanna en periode etter at fyllingen er lagt. Det kan være ising ved kulde eller varme, eller ilinger i tanna når man tygger på noe hardt. Har man store hull, som er nære nerven, er det større sannsynlighet for å få ettersmerter. Vanligvis forsvinner smertene etter en stund. En sjelden gang må tannen rotfylles dersom plagene ikke går over.

Andre alternativer dersom kompositt ikke egner seg

Porselensfasetter
Benyttes som regel ved kosmetisk behandling av fronttenner. En fasett er et tynt porselenskall som limes utenpå tannen. Porselen har svært gode estetiske egenskaper. Bondingen av porselenet til emaljen er i dag god og sterk. Dette gir mulighet for tynne innlegg/onlay/kroner med minimal fjerning av tannsubstans. Dette er en vevsbesparende behandling, der man ikke behøver å slipe mye av tannen.

Porselensinnlegg

Gullinnlegg
Et gullinnlegg er et godt alternativ til komposittfyllinger. De har god holdbarhet og er godt egnet der tyggetrykket er stort.