Kroner og broer

Er tannsubstanstapet stort vil en krone ofte være det beste alternativet. Kronen omslutter og beskytter tanna.

Helkeramiske porselenskroner brukes der det er ønske om god estetikk.

Metall-keram kroner (MK) har en metallkjerne innerst med porselen utenpå. Disse kan brukes på samtlige tenner, men brukes oftest på jeksler bakerst i munnen.

Fullgullkroner kan også være egnet i jeksler med særlig kraftig tyggetrykk eller ved belastende tanngnissing.

Ved første besøk slipes tannen til en spesiell form, før man tar et avtrykk av den preparerte tannen, nabotenner og motstående kjeve.

Tannlegen lager en midlertidig krone til pasienten. Denne brukes mens den permanente kronen/innlegget/fasetten fremstilles hos en tanntekniker. Ved et senere besøk sementeres/limes den på plass. Vi kontrollerer at den passer på den tilslipte tannen, at den har et godt kontaktpunkt til nabotenner, at den passer i bittet og at utseende og farge er tilfredsstillende.

Hvis du mangler en eller flere tenner, kan de tapte tennene erstattes med en bro. Det er samme fremgangsmåte som ved å lage en krone, men man må slipe to eller flere tenner i samme besøk. Den tapte tannen erstattes av en krone som henger fast på nabotennene. Antall støttetenner som må være med i broen avhenger av hvor mange tenner som skal erstattes. Det lages en midlertidig bro, som brukes frem til man får sementert den permanente broen.

En bro er en god løsning dersom nabotennene har mange store fyllinger eller hvis implantatbehandling ikke er mulig.

En krone er som regel en sterk og holdbar tannerstatning. Det er sjelden det skjer noe med selve kronen, men det kan bli hull i tannsubstansen nedenfor. For å forebygge karies (hull) i overgangen mellom tann og krone er det viktig med godt renhold. Det forekommer av og til at vitale tenner som har fått krone må rotfylles etter et par år.