Implantater

Tannimplantater erstatter manglende tenner.

Et implantat er en titanskrue som opereres inn i kjevebenet og som gror fast i løpet av noen måneder. Det fungerer som en kunstig rot som kan retinere kroner, broer eller proteser. Ved en vanlig bro må nabotenner slipes for å få feste til den kunstige tannen. Med et implantat berøres ikke nabotennene.

For at implantatet skal gro fast må det være nok ben av god kvalitet i kjeven.

Det er essensielt at tannkjøttssykdom (periodontitt) og andre infeksjonstilstander er under kontroll for å kunne oppnå et stabilt og godt langtidsresultat. Tobakk påvirker også tilhelingen og resultatet av implantatbehandlingen.

Den kirurgiske delen av behandlingen gjøres av en spesialist som vi samarbeider med. Behandlingsplanlegging og protetisk behandling som avtrykk, tilpassing og feste av kronen/e gjøres hos oss.

Som ved all annen behandling er det viktig at tannimplantater vedlikeholdes hos tannlegen for å minske risiko for komplikasjoner i ettertid.

Avhengig av hva som er årsaken til tanntapet, kan det være grunnlag for refusjon fra Helfo for deler av behandlingen.