Avtakbare proteser

Det finnes hel- og delproteser. Disse kan være permanente løsninger, eller de kan benyttes midlertidig mens man venter på at annen behandling kan ferdigstilles/utføres.
Fremstillingen av protesene krever flere tannlegebesøk for at resultatet skal bli best mulig. Tannlegen tar avtrykk av kjevene og protesene fremstilles hos en tanntekniker.

Helproteser er indisert dersom samtlige tenner i en kjeve mangler. Kunstige tenner er festet i et tannkjøttfarget akrylmateriale. Det er musklene i kinn, leppe og tunge som holder protesen på plass. I overkjeven vil det også dannes et undertrykk i ganen som hjelper til å holde protesen på plass.

En delprotese lager man hvis man har stabile gjenværende tenner og ønsker å få erstattet flere manglende tenner. Den har oftest et støpt metallskjelett med klammere som festes til gjenværende tenner. Dette bidrar til bedre feste av protesen. Plasttennene er festet på metallskjelettet.

Immediat-proteser: Utleveres samme dag som man trekker tenner, så pasienten slipper å gå tannløs i en periode. Kjevekammen endres raskt etter tanntrekkingen og protesen må ofte etterfylles innvendig i løpet av et års tid for bedre tilpasning.